Powitanie

„Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego;
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów;
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

...:::PROJEKT - Wzmocnienie potencjału:::...

AKTUALNOŚCI


Projekt „Wzmocnienie Potencjału Edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie”skierowany jest do uczennic/uczniów ZS nr 1 w Myszkowie.

Będzie realizowany od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2019r.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następującego wsparcia:
1. doradztwo zawodowe (3godz)
2. kursy zawodowe w tym certyfikowane poszerzające kwalifikacje w zawodzie, takie jak:
• prawo jazdy kat. B
• operator wózków jezdniowych
• kurs transportu lotniczego
• spawanie metodą MIG/MAG
• obsługa programu AUTOCAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym
• eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
• operator obrabiarek CNC
• barman
• kurs instalatora OZE
• stylizacja paznokci
• i inne wg potrzeb
3. Staże/ praktyki zawodowe – z wynagrodzeniem dla uczennic/uczniów.
4. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikaty.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie do nauki zawodu.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja trwa od 11 września 2018 r. do 5 października 2018r.

Kandydaci składają w biurze projektu dokumenty: Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu, w zakładce dokumenty.

Wszelkich informacji udziela inspektor projektu mgr Joanna Wolińska.Wygenerowano w sekund: 0.08
16,430 unikalne wizyty